Search
Close this search box.
DOKUMENTI

Reklamacije

Korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Krug će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (10) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem e-maila koji mora sadržavati korisničko ime kupca, broj ponude/račun i naziv proizvoda koji se vraćaju .

Mail za reklamacije: zeljka@mrvica.hr

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu Krug, obrt za promidžbu i izdavaštvo, vl. Željka Klemenčić, Zagreb, Ulica Bizek II 79,. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik. Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Krug će registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Krug.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, isto prijavljuje putem e-maila u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Kruga koja se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (10) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod treba izvršiti prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem e-maila zeljka@mrvica.hr. Krug je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na e-mail: zeljka@mrvica.hr