Search
Close this search box.
DOKUMENTI

Opći uvjeti korištenja web stranica i korištenja usluge webshop

1.         OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2       U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu obrta Krug, uključujući, ali se ne ograničavajući na www.mrvica.hr.

Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga Kruga putem web stranica.

Krug znači Krug, obrt za promidžbu i izdavaštvo, vl. Željka Klemenčić., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Bizek II 79, upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta upisa OIB: 75216244848

1.3       Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.


2.         OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1       Korisnik se obvezuje da neće

–          koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

–          unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

–          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

–          koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

–          koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

–          unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Kruga ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu obrtu Krug ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4       Krug se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Krug nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Krug se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Krug samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6       Krug zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7       Krug neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8       Krug zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.9     Krug niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.


3.         INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Kruga ili njegovih ovlaštenika.

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, Krug izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Kruga.


4.         ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati Krugu osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2       Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

–          suglasnost da Krug može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Krug navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Kruga i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

–          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Kruga na zadovoljstvo korisnika;

–          davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3       Krug će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4       Krug neće razotkriti osobne podatke trećim osobama.

4.5       Krug će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6       Krug će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Krug.

4.8       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Krug će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9       Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.


5.         KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1       Korištenje usluge Webshop je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2.      Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3       Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Webshop usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Krug putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4       Registracijom korisnik potvrđuje:

–          da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na webshop usluge;

–          potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

–          da daje Krugu izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Krug navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Kruga i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5       Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Webshop usluge (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Krug ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6       Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “U košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “POGLEDAJTE KOŠARICU” ili ikonu gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Kruga

5.7       Ukoliko Krug nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-maila te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.


6.         CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBSHOP USLUGE

6.1       Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost. Krug može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshopa koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji “Akcije”.

6.2       Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3       Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Krug.

6.4       Cijena dostave kupljenih proizvoda je uključena u cijenu proizvoda.


7.         NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1       Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Webshop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

7.2       Prilikom plaćanja pouzećem registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.


8.         DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

8.1       Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.


9.         REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1       Proizvodi koje korisnik stavi u košaricu nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

9.2       U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove webshop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-maila.


10.       POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

10.1     Registrirani korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Krug će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (10) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

10.2     Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem e-maila koji mora sadržavati korisničko ime kupca, broj ponude/račun i naziv proizvoda koji se vraćaju .

10.3     Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu Krug, 10000 Zagreb, Ulica Bizek II 79.

10.4     Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

10.5     Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10.9     Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Krug je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.


11.       OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

11.1     Krug ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

11.2     Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.


12.       IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

12.1     Krug zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

12.2     Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

12.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.