Budućnost je počela

Znate li da se u laboratorijima već uzgajaju koža i meso, kao i
drugi biofabricirani materijali koje stvaraju alge, bakterije ili
gljive? Emma van der Leest je mlada nizozemska dizajnerica
koja se među prvima priključila revolucionarnom pokretu