Mrvica klub

Postani dio kruga: Članarina do kraja 2013.

600 HRK

Obuhvaća 6 tiskanih primjeraka magazina
+ pretplatu na digitalno izdanje
+ poklon t-shirt Mrvica
+ pozivnicu na 6 radionica